ไอ เอ็ม เพ สถาปนิกเชื้อสายจีน และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับโลก เสียชีวิตแล้วด้วยอายุ 102 ปี

ไอ เอ็ม เพ สถาปนิกเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นระดับโลก เช่น พีระมิดแก้วที่ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ที่กรุงปารีส เสียชีวิตแล้วด้วยอายุ 102 ปี งานสถาปัตยกรรมของ ไอ เอ็ม เพ เป็นงานที่มีลักษณะของการรักษาความคลาสิกในรูปแบบสมัยใหม่ และสามารถดึงความโดดเด่นของรูปทรงเรขาคณิตออกมาได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ไอ เอ็ม เพ ยังมีส่วนในการออกแบบสิ่งก่อสร้างชั้นนำอีกหลายแห่ง เช่น อาคารแบงค์ออฟไชน่าทาวเวอร์ ซึ่งเป็นตึกกระจกแก้วใสตั้งอยู่ใจกลางฮ่องกง และห้องสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่ตั้งอยู่ในนครบอสตัน สหรัฐ

Categories: news