อายุเฉลี่ยของผู้รอดชีวิตในการศึกษาครั้งนี้มีอายุประมาณ 36 ปี ทั้งหมดได้ผ่านการจัดลำดับจีโนมของดีเอ็นเอในเลือดแล้ว ในบรรดาผู้รอดชีวิต 47 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมอย่างน้อยหนึ่งครั้งและครั้งที่ 4 มีการกลายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงในยีนที่อ่อนแอทางพันธุกรรมหนึ่งใน 11 ยีน ตัวแปรทางพันธุกรรมที่พบโดยทั่วไปซึ่งเป็นจุดสนใจของการวิเคราะห์นี้

เป็นรายบุคคลให้ความเห็นชอบเล็กน้อย 3 และ 30 เปอร์เซ็นต์เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม คำนวณคะแนนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งเรียกว่าคะแนนความเสี่ยงทางพันธุกรรม สำหรับผู้รอดชีวิตแต่ละราย ผลการวิจัยก่อนหน้านี้โดยวังและคนอื่น ๆ ได้ค้นพบตัวแปรทางพันธุกรรมจำนวนมากเหล่านี้และแสดงให้เห็นว่าคะแนนความเสี่ยงระบุผู้หญิงในประชากรทั่วไปที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับมะเร็งเต้านม

Categories: health news